Najnowsze wiadomości o naszej Gminie https://archiwum.sedziszow.pl Najnowsze wiadomości o naszej Gminie w formie RSS Komunikat Wed, 30 Dec 2020 11:02:07 +0100 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-532 Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczeni... KONSULTACJE SPOŁECZNE Wed, 21 Oct 2020 13:17:26 +0200 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-452 OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa z dnia 12 października 2020 r. NR 4/2020 w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sędziszów do roku 2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu Na podstawie ar... Wed, 21 Oct 2020 12:33:12 +0200 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-532 Szczegółowe informacje na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ ... Komunikat Wed, 26 Aug 2020 12:48:57 +0200 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-568 KOMUNIKAT!   Szanowni mieszkańcy gminy, Funkcjonujący na terenie gminy Sędziszów, Terminal Gazu LPG – GASPOL S.A. z siedzibą w Pawłowicach 102, z uwagi na charakter swojej produkcji jest zaliczany do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z tego faktu, w oparciu o p... Fri, 14 Aug 2020 13:53:48 +0200 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-532 >>> TUTAJ <<<   ... Nagranie sesji Rady Miejskiej Sędziszów Thu, 31 Dec 2020 14:42:00 +0100 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Dostępne jest nagranie XXX sesji Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 grudnia 2020 roku tutaj: https://crv.pl/archiwum_sesja... ... Komunikat Thu, 31 Dec 2020 11:39:00 +0100 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 UWAGA HANDLUJĄCY!!!   Gmina Sędziszów informuje, że zgodnie z art. 31 z zm. ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych... Informacja Thu, 31 Dec 2020 11:28:00 +0100 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Informacja Gmina Sędziszów informuje, że odbiorem padłych zwierząt gospodarskich i domowych na terenie gminy zajmuje się przedsiębiorstwo utylizacyjne SARIA Polska sp. z o.o. oddział Sec Amin w Wielkanocy, 32-075 Gołcza..... ... Informacja dla mieszkańców Thu, 31 Dec 2020 10:15:00 +0100 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowie informuje, że w miesiącu styczniu sobotami pracującymi są 9.01. i 23.01. ... Komunikat dla podróżujących pociągami Wed, 30 Dec 2020 09:51:00 +0100 https://archiwum.sedziszow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-294 POLREGIO sp. z o.o. Świętokrzyski Zakład w Kielcach informuje, iż z dniem 01.01.2021 roku kasa biletowa na stacji Sędziszów zostanie zamknięta. Sprzedaż biletów na pociągi Spółki POLREGIO jest możliwa poprzez..... ...