Jesteś tutaj:
Informacja o ankiecie

Do końca maja bieżącego roku na terenie Gminy Sędziszów prowadzona będzie ankieta dotycząca inwentaryzacji emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych. Pozwoli ona na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów, który jest niezbędny do pozyskiwania funduszy unijnych na inwestycje w poprawę jakości powietrza.

Podpisanie przez Burmistrza Sędziszowa umowy na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest pierwszym etapem działań, mających na celu poprawę jakości powietrza poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych na wymianę oświetlenia ulic, modernizację budynków wraz z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła, czy instalacje odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.
Prowadzone do końca maja na terenie Gminy Sędziszów badania ankietowe pozwolą zidentyfikować obszary problemowe, dla których propozycje rozwiązań zostaną przedstawione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach programu zaplanowane zostaną zadania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Działania dla mieszkańców oraz przedsiębiorców obejmą m.in. dopłaty do modernizacji kotłowni, czy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów opracowywany jest przez „DAAR-BUD” Danuta i Artur Kowalscy s.c.  – firmę specjalizującą się w tematyce energetyki. Ankieterzy będą posiadali odpowiednie dokumenty potwierdzające upoważnienia do przeprowadzania rozmów z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Ankietę będzie można wypełnić również na stronie internetowej Urzędu Miasta Sędziszów (link zostanie udostępniony już w najbliższym czasie). Oprócz tego, zostaną także zorganizowane dwa spotkania, na których każdy będzie mógł przedstawić swoje pomysły i sugestie dotyczące zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Bardzo proszę mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gminy Sędziszów o poświęcenie chwili swojego czasu na wypełnienie ankiety. Nasze wspólne zaangażowanie pozwoli opracować podstawy do dalszych działań, które chcemy podejmować, aby systematycznie poprawiać jakość powietrza w Gminie Sędziszów, a co za tym idzie, komfort życia Mieszkańców – apeluje Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek.

Na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sędziszów

Gospodarka niskoemisyjna – co to takiego?
„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wdrożenie założeń gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gmin odbywa się za pomocą Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej i jego rola.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki i ujednolicającym politykę miasta w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • Podniesienie efektywności energetycznej dzięki redukcji zużycia energii finalnej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy naprawcze ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.
 • Poprawa jakości powietrza,
 • Oszczędności w zużyciu energii,
 • Możliwość aplikowania o środki na działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • Wypracowanie możliwości wsparcia dla wskazanych działań,
 • Możliwość przyjęcia realnych do wykonania celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, udziału OZE i ograniczenia zużycia energii,
 • PGN jako program wyznaczający kierunki i ujednolicający politykę miasta w zakresie środowiska i gospodarki energetycznej,
 • Plan będzie spójny z innymi programami i strategiami funkcjonującymi na obszarze gminy.

Uczestnicy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

 • SEKTOR UŻYTECZNOŚĆI PUBLICZNEJ: infrastruktura budowlana, systemy oświetlenia ulicznego,
 • SEKTOR MIESZKANIOWY: infrastruktura budowlana wielorodzinna i jednorodzinna,
 • FIRMY HANDLOWE, USŁUGOWE, PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNE,
 • PRZEMYSŁ,
 • TRANSPORT: publiczny, tabor gminny, prywatny i komercyjny,
 • Zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła,
 • Zadania nie inwestycyjne tj.: planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej.
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.