Jesteś tutaj:
 
POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH
 
Alarmowanie - działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
 
Ostrzeganie - działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;
 

Osoby znajdujące się w domu powinny:
 • Ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną,  koc, odbiornik radiowy itp.
 • Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • Zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • Zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • Udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
 
Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny:
 • Udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • Pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • Podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu winni zatrzymać je i zaparkować tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.
 
Po usłyszeniu sygnału alarmu należy:
 • Nie zbliżać się do rejonu awarii,
 • Zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • Stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 
Przebywając na terenie otwartym należy:
 • Zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, opary),
 • Opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • Udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.
 
Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:
 • Włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚
 • Pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • Osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 • Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,
 • Powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku, a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień
  w piecu,
 • Do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.
 • Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.
 
UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:
 • Sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • Sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 • Sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • Jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • Przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.
 
UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:
 • Zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • Nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska,
 • Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • Przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.
 
ODWOŁANIE ALARMU
 
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:
 • Opuścić schron (ukrycie),
 • W przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • Przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • Przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • Przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • Stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • W przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.